Asistența spitalicească

Asistența spitalicească

97. Asistenţa medicală spitalicească se acordă persoanelor asigurate în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    98. Asistenţa medicală spitalicească este prestată pe tipuri de îngrijiri medicale, conform actelor normative în vigoare: 
    1) îngrijiri acute – servicii prestate pacienţilor care au fost internaţi pentru a efectua una sau mai multe dintre următoarele:
    a) naştere;
    b) tratamentul bolii sau asigurarea tratamentului definitiv al traumatismului;
    c) efectuarea intervenţiei chirurgicale;
    d) reducerea simptomelor bolii sau traumatismului (cu excepţia asistenţei paliative);
    e) reducerea severităţii bolii sau traumatismului;
    f) efectuarea diagnosticului sau procedurilor terapeutice, care nu pot fi efectuate în condiții de ambulator; 
    2) îngrijiri cronice – servicii prestate pacienţilor care au fost internaţi pentru a li se efectua unul dintre următoarele tipuri de asistenţă medicală:
    a) reabilitare – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este îmbunătăţirea funcţionalităţii unui pacient cu deteriorare, limitarea activităţii sau restricţii de participare din cauza condiţiilor de sănătate;
    b) asistenţă paliativă – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este optimizarea calităţii vieţii pacientului cu o patologie activă şi avansată care limitează viaţa acestuia;
    c) asistenţă geriatrică – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este îmbunătăţirea funcţionalităţii pacientului în etate cu necesităţi multidimensionale asociate cu condiţii medicale.
    99. Conducătorul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti asigură acordarea asistenţei respective în volumul stabilit de Programul unic prin:
    1) asigurarea cu cadre medicale şi echipamentul respectiv;
    2) dotarea corespunzătoare a instituţiei cu medicamente şi consumabile necesare, incluse în formularul farmacoterapeutic al instituţiei medico-sanitare;
    3) condiţii necesare pentru supravegherea pacienţilor în secţia de internare/unitatea de primire urgentă;
    4) asigurarea asistenţei medicale conform standardelor medicale şi protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
    5) asigurarea alimentaţiei, conform normativelor alimentare aprobate pentru afecţiunea respectivă;
    6) asigurarea condiţiilor hoteliere în corespundere cu normele sanitare în vigoare;
    7) organizarea efectuării în volum deplin a manoperelor medicale specifice, investigaţilor instrumentale şi de laborator, consultaţiilor specialiştilor, conform indicaţiilor medicale prescrise de medicul curant, medicii consultanţi şi/sau Consiliul Medical pentru maladia de bază, precum şi pentru maladiile concomitente stabilite şi care influenţează rezolvarea cazului;
    8) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.
   

Asistenţa medicală spitalicească se efectuează în conformitate cu normele metodologice de aplicare a programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobate de CNAM

100. Trimiterea pentru internare în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească se efectuează în funcţie de starea sănătăţii pacientului şi/sau influenţa maladiei asupra sănătăţii publice a populaţiei, inclusiv în funcţie de capacităţile instituţiei medico-sanitare, nivelul de competenţe şi dotare, reieşind din principiile de competitivitate bazate pe etapizarea, calitatea şi complexitatea serviciilor medicale prestate, în conformitate cu actele normative aprobate.
    101. Cazul tratat este un serviciu medical spitalicesc, exprimat prin cazul rezolvat, care cuprinde: spitalizarea pacientului conform criteriilor stabilite în Programul unic, asigurarea condiţiilor hoteliere şi alimentaţia conform normelor alimentare aprobate, stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului conform standardelor medicale de diagnostic şi tratament, protocoalele clinice instituţionale sau naţionale şi finalizat cu externare (cu excepţia decesului), după argumentarea prin dovezi clinice, paraclinice (după caz) a stabilizării, ameliorării stării cu prescrierea recomandărilor concrete pentru etapa următoare sau deces

Sari la bara de unelte