Buget 2019

Buget 2019

Anul Bugetar 2019

Informația cea mai importantă

Informația publică

Contract cu CNAM pe anul 2019

Contract de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală

Raport privind circulația,uzura și amortizarea mijloacelor fixe la data de  01.01.2019 

Informația  raportată la data de 31.12.2018  privind valoarea mijloacelor fixe….

sursele de finanțare

 Veniturle pe anul 2019 se constituie din sursele financiare primite de la CNAM,din sursele bugetului raionului și din alte finanțări…

detalii în rapoatele prezentate

Consiliul administrativ al spitalului a aprobat planul estimativ al spitalului pentru anul 2019 cu suma estimativă de 12 470 000 lei total lucrări,1 049 000 lei total servicii,7289 000 lei bunuri…

Consiliul Raional Căușeni

Anul acesta Consiliul Raional a debursat deja contribuția pentru procurarea laparscopului,proect investițional finanțat de CNAM 

Fotografie-3518
Sari la bara de unelte