Buget 2019

Buget 2019

Anul Bugetar 2019

Informația cea mai importantă

Informația publică

Contract cu CNAM pe anul 2019

Contract de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală

Raport privind circulația,uzura și amortizarea mijloacelor fixe la data de  01.01.2019 

Informația  raportată la data de 31.12.2018  privind valoarea mijloacelor fixe….

sursele de finanțare

 Veniturle pe anul 2019 se constituie din sursele financiare primite de la CNAM,din sursele bugetului raionului și din alte finanțări…

detalii în rapoatele prezentate

Consiliul administrativ al spitalului a aprobat planul estimativ al spitalului pentru anul 2019 cu suma estimativă de 12 470 000 lei total lucrări,1 049 000 lei total servicii,7289 000 lei bunuri…

Consiliul administrativ al spitalului: decizie de modificare adevizului de venituri și cheltueli

Prin decizia Consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Căușeni  „Ana și Alexandru” din 04.09.2019 au fost efectuate modificări cu majorarea sumei veniturilor cu suma de 842 555,81 lei și majorarea sumei celtuelilior cu suma de 842 555,81 lei.

Consiliul Administrativ al spitalului: Raport de activitate economico-finaciar pe 6 luni

În ședința Consiliului administrativ al IMSP Spitalul Raional Căușeni  „Ana și Alexandru” din 04.09.2019 sa aprobat raportul economico-finaciar pe primul semestru (6 luni 2019)

Sari la bara de unelte