Internarea programată

Internarea programată

Purtător de cuvînt,Ion Arsenie Ciobanu

Trimiterea pacientului pentru internare programată în spital se efectuează în cazurile cînd sînt epuizate toate posibilităţile de acordare a asistenţei medicale în condiţii de ambulator sau starea sănătăţii pacientului necesită a fi supravegheată în condiţii de spital, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Asistenţa medicală spitalicească se efectuează în conformitate cu normele metodologice de aplicare a programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobate de CNAM

  1. Programarea internărilor în cadrul instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti raionale se efectuează în baza listelor de aşteptare din cadrul instituţiilor medico-sanitare primare/spitaliceşti, prin coordonare cu conducătorul sau persoanele responsabile din instituţiile abilitate, după caz prin telefon, înregistrînd data respectivă în documentaţia medicală primară. Instituţiile medico-sanitare spitaliceşti teritoriale prezintă săptămînal persoanelor responsabile din instituțiile medicale primare listele locurilor vacante pentru internare.

  2.  Trimiterea pentru internare se efectuează în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic pentru tipurile de îngrijiri medicale stabilite în Programul unic și punctul 98 al prezentelor Norme, acordate de către instituțiile medico-sanitare spitalicești, contractate pentru serviciile medicale respective de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, conform actelor normative în vigoare.

  3.  Pentru internarea programată în instituţiile medico-sanitare teritoriale la trimiterea medicului de familie, instituţia medicală primară asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale necesare în corespundere cu prevederile protocoalelor clinice la nivel de asistenţă medicală primară, din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală destinate asistenței medicale primare.

  4. Internarea programată se efectuează în temeiul biletului de trimitere-extras (formular 027/e), completat conform cerinţelor formularului, cu indicarea diagnosticului, rezultatelor investigaţiilor de laborator și instrumentale efectuate, inclusiv în dinamică, după caz, tratamentul efectuat în condiţii de ambulator, scopul trimiterii și autentificat doar prin aplicarea antetului instituţiei medico-sanitare, semnăturii și parafei medicului de familie.

  5. Pe biletul de trimitere-extras se indică „Se trimite pentru internare programată în secţia…,

    

Sari la conținut
Sari la bara de unelte