Internarea Urgentă

Internarea Urgentă

Purtător de cuvînt,Ion Arsenie Ciobanu

Este important de menționat că aprecierea stării de urgență o face un medic specialist,iar rolul medicilor din spital este primordială și superioară medicilor de familie și celor de la AMU. 

 Internarea  urgentă este efectuată prin secția Unitatea Primiri Urgențe (UPU) cu efectuarea triajului și evaluarea indicațiilor pentru internare.

Internarea de urgenţă în spital se efectuează necondiţionat, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat şi prezenţa/absenţa poliţei de asigurare:
    1) cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
    2) cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
    3) fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente, confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare/unităţii de primire urgentă.
    103. Internarea gravidelor cu urgenţe obstetricale (iminență de avort, iminență de naștere sau naștere, sarcina extrauterină, avort spontan) se efectuează necondiţionat (indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/neasigurat)).     

104. Dacă femeia gravidă nu are statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în cazul iminenţei de avort sau iminenței de naştere cu păstrarea sarcinii, sau naştere) instituţia medicală spitalicească eliberează un certificat, care confirmă stările menţionate pentru a fi prezentat instituţiilor medicale primare cu scop de luare a gravidei sau lăuzei la evidenţă şi prezentare ulterioară agenţiilor/reprezentanţelor teritoriale ale CNAM în vederea modificării, după caz, a statutului asigurat/neasigurat. În certificat se va specifica termenul pentru care urmează a fi eliberată poliţa de asigurare (perioada sarcinii, parturienţei şi lăuziei, după caz). 
    105. În cazul în care Agenţia/reprezentantul teritorial al CNAM, în temeiul actelor normative în vigoare, nu va elibera/activa poliţa de asigurare pentru gravida care face parte din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi nu a achitat prima, instituţia medicală va iniţia procedura de încasare de la persoana neasigurată a plăţilor pentru serviciile medicale acordate. 
    106. Pentru cazurile de sarcina extrauterină, avort spontan sau întreruperea sarcinii la indicaţii medicale în cazul internării pe urgenţă (cu pierderea sarcinii) la femeile neasigurate, poliţa de asigurare nu se eliberează/activează, iar serviciile medicale prestate se califică ca urgenţe medico-chirurgicale şi se achită în modul stabilit.

109. Femeile gravide sunt spitalizate pentru naştere în instituţia medico-sanitară solicitată, indiferent de locul de trai, cu excepţia cazurilor, cînd, conform indicaţiilor medicale, este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale. 
    Femeilor gravide spitalizate pentru naştere li se va oferi posibilitatea de a alege medicul obstetrician-ginecolog din cadrul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti pentru acordarea asistenţei medicale în condiţii de staţionar, cu consimţămîntul prealabil al acestuia.
    110. La adresarea directă pentru internare în instituţiile medicale spitaliceşti fără programare, în cazurile nerespectării prevederilor punctului 108, cheltuielile sunt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.

 110. La adresarea directă pentru internare în instituţiile medicale spitaliceşti fără programare, în cazurile nerespectării prevederilor punctului 108, cheltuielile sunt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    111. La indicaţiile medicale şi sociale, stabilite de Comisia Medicală Consultativă (Оrdinul nr.647 din 21.09.2010), femeilor gravide li se asigură internarea pentru întreruperea sarcinii, cu respectarea mecanismului stabilit la punctele 103-106.
    112. Mamele (îngrijitorii) sunt spitalizate pentru îngrijirea copilului cu vîrsta sub 3 ani şi/sau în cazurile justificate din punct de vedere medical. Cheltuielile hoteliere şi de alimentare pentru mamă sunt suportate de instituţia medico-sanitară respectivă din costul cazului tratat.
    113. Pacienţii afectaţi de maladiile incluse în Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar, din punctul 10 la prezentele Norme metodologice sunt spitalizaţi atît la trimiterea medicului de familie sau a medicului specialist de profil, cît şi în cazul adresării directe a pacientului.

 119. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi a manoperelor medicale specifice, se efectuează pacienţilor internaţi, în volum deplin, conform protocoalelor clinice naţionale şi standardelor medicale în vigoare.
    120. În cazul cînd instituţia medico-sanitară spitalicească nu dispune de capacităţi de efectuare a investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) în volum deplin, efectuarea lor se asigură în temeiul contractelor bilaterale cu alte instituţii medico-sanitare, inclusiv cu Centrele de Sănătate Publică.
    121. În perioada de noapte, secţiile de internare/unităţile de primire urgentă ale spitalelor asigură pînă în dimineaţa zilei următoare supravegherea persoanelor (pacienţilor) transportate de ambulanţă sau care s-au adresat direct în orele tîrzii ale serii după ajutor medical, dar care, conform indicaţiilor medicale, nu necesită spitalizare şi urmează a fi tratate în condiţii de ambulator.
    122. Cheltuielile pentru serviciile menționate la punctul 121 vot fi acoperite din contul mijloacelor alocate secţiilor de internare/unităţilor de primire urgentă, conform prevederilor Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv .

Sari la conținut
Sari la bara de unelte