Buget 2018

Buget 2018

Anul Bugetar 2018

Informația cea mai importantă

Informația publică

Raport financiar 2018

Pe 12 luni 2018

Darea de seamă pe 2018

Deviz de venituri-cheltueli la 01.01.2019

Notă informativă privind executarea bugetului

Notă informativă privind executarea bugetului IMSP Spitalul Raional Căușeni din contul bugetului raional pentru perioada de 12 luni 2018

Modificări la 24.04.2018 al devizului de venituri-cheltueli pe anul 2018 din mijloacele fondului de asigurări obligatorii medicale

Modificări la 02.07.2018 -03.08.2018 al devizului de venituri-cheltueli pe anul 2018 din mijloacele fondului de asigurări obligatorii medicale

Modificări la 16.11.2018 al devizului de venituri-cheltueli pe anul 2018 din mijloacele fondului de asigurări obligatorii medicale

sursele de finanțare

 Veniturle pe anul 2018 sau constituit din sursele financiare primite de la CNAM,din sursele bugetului raionului și din alte finanțări…

detalii în rapoatele prezentate

Cnam

Sau efectuat cîteva modificări pe parcursul anului 2018 al contractului de prestarea serviciilor medicale între Compania Națională de Asigurări în Medicină(CNAM) și IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru” cu ultima schimbare în data de 16 noembrie 2018… 

Consiliul Raional Căușeni

Conform Notei Informative CR Căușeni a alocat efectiv pentru schimbarea acoperișului în secția Îngrijiri cronice- 117457,78 lei,pentru achiziționarea utilajului profesional pentru spălătorie și bucătărie–274620 lei,achitarea serviciilor de elaborare de proect de reamplasarea farmaciei spitalului – 74984,98 lei…..

Fotografie-3518
Sari la bara de unelte