Buget 2020

Buget 2020

Anul Bugetar 2020

Informația cea mai importantă

Informația publică

Raport financiar 2019

Pe 12 luni 2019

Darea de seamă pe 2019

Deviz de venituri-cheltueli la 01.01.2020

sursele de finanțare

 Veniturle pe anul 2020 vor fi constituite din sursele financiare primite de la CNAM,din sursele bugetului raionului și din alte finanțări prin proecte…

detalii în rapoatele prezentate

Cnam

Sa încheiat contractul de prestare a serviciilor medicale între Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) reprezentată de Agenția teritoarială Est Anatolie Nițelea și IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru”,reprezentată de directorul Alexandru Cojocaru … 

Consiliul Raional Căușeni

Cu fondatorul se discută despe finațarea reparației jumătății de clădire a blocului curativ

Fotografie-3518
Sari la bara de unelte